Mitt sommarregn

Ni vet känslan som infinner sig när årets riktiga första sommarregn träffar den varma asfalten och en särskild doft uppstår. Det vilar någonting i den känslan, en längtan kombinerad med frihet, ett löfte om något nytt samtidigt som trygghetens rötter växer. Att sparka av sig sina lätta sommarskor och dansa runt som om ingen ser på och låtsas som att världen för en stund är tidlös. Känslan av att nästan sväva ovanför marken medan de barfota fötterna går på helig mark. Utan en tvekan, finns en kärlek olik en annan för den totala lyckan som är oslagbar.

När man hittar den person som väcker den känslan, ja, då är det rätt. Denna känsla får jag som fotograf uppleva när jag får vara med från början av bröllopsdagen. Att skapa en berättelse som startar vid förberedelserna. Jag fångar de stunder som återspeglar brudparet som personer, den kärlek de har till varandra samt deras löften om ett liv tillsammans. Redan vid första mötet med ett brudpar letar jag efter nyckelkänslan från det förflutna som tagit dem dit de står idag och väver det samman med den framtid de skriver för sig själva.

Lyckan när jag får en bokning för ett heldags bröllop är mitt sommarregn. Oslagbar!

~~~~

You know the feeling that comes when the year’s first real summer rain hits the hot asphalt and a particular aroma arises. Something is resting in that feeling, a longing feeling combined with freedom, a promise of something new while roots of safty starts to grow. To kick off those light summer shoes and dance around as if nobody is watching and pretending that the world for a while is completely timeless. The feeling of almost floating above the ground while the barefoot feet are walking on holy ground. Without a doubt, it is a love different from any other for the total happiness that is unbeatable.

When you find The person who gives you that feeling, yes, then it is right. This feeling I get experience as a photographer when I get to be involved from the very beginning of the wedding day. To create a story that starts in the preparations. I catch the moments that reflect the couple as individuals, the love they have for each other and their promises of a life together. Already at the first meeting with a bridal couple I start to look for that key sense of the past that brought them to where they are today and weave it together with the future that they writing for themselves.

The happiness when I get a booking for a “whole-day- wedding”, is indeed my summer rain. Unbeatable!

0 comments
Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

  Följ med på Instagram

  Sandra Rogers

  Bröllop & porträtt
  Fine Art Photography

  välkommen!
  Vänliga ord
  Om Sandra
  Kontakt
  Galleri
  Blogg
  Instagram
  Pinterest